Panell informatiu turbina

3. INSTAL·LACIÓ DE LA TURBINA FRANCIS

A inicis del S.XX el procés de treball del molí es modernitza i trobem diferents documents on s’indica els pressupostos rebuts per a l’adquisició de diferents màquines.Ens trobem a la sala de l’alternador, allà on es produia electricitat gràcies a l’acció mecánica que generava la turbina Francis instal.lada juntament amb tot un conjunt d’engranatges i embarrats per millorar el rendiment del molí. Aquí podeu veure el pressupost de la compra d’una turbina Francis, simple, sense càmera, d’eix horitzontal amb data del 04 d’octubre de 1919. Es tractava d’una turbina d’acer marca Siemens. Aquesta turbina va accionar durant un temps tan l’eix que alimentava directament els embarrats del molí com l’eix que alimentava l’alternador per generar electricitat.

4. FUNCIONAMENT D’UNA TURBINA

Una turbina hidràulica és un dispositiu mecànic rotatori que extreu energia d'un flux de fluid, com l'aigua, i la converteix en treball útil. La turbina hidràulica transforma l’energia del moviment de l’aigua, en energia mecànica de rotació. L’energia pot venir per la caiguda d’un salt d’aigua o per la propia corrent. Aquest moviment de rotació és transferit per un eix que pot moure directament una altra màquina o també es pot utilitzar per generar energia elèctrica quan es combina amb un generador. Hi ha dos tipus de turbina, d’acció o reacció. 

La turbina Francis, instal.lada aquí al molí, és una turbina de reacció. En una turbina de reacció, l’aigua mou el rodet, no pel cop directe, sinó per la reacció que provoca la sortida de l'aigua sobre el rodet. En aquest cas ens interessa que tinguem un gran cabal d'aigua que empenyi l'aigua que entra a les canonades perquè surti amb molta força (pressió) i mogui amb més força el rodet. L'altura a la qual cau l'aigua, en aquest cas, no és molt important perquè no colpeja directament els àleps. 

5. PARTS D’UNA TURBINA

Com es pot veure en el dibuix, l’aigua es recull per una canonada d’entrada i es distribueix per diversos punts de sortida mitjançant el distribuidor. Els punts per on surt l’aigua s’anomenen toveres, que fan que l’aigua empenyi els àleps del rodet que fa girar l’eix de la turbina també anomenat rotor. El rodet consta principalment d’un disc provist d’un sistema d’àleps, pales o culleres damunt les quals l’aigua empeny. L’aigua surt per la canonada de desguàs o sortida cap al cabal del riu o canal.